کوچینگ و تیم سازی

کوچینگ و تیم سازی

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 26 خرداد 0
دسته‌بندی: کوچینگ و تیم سازی

کوچینگ و تیم سازی


درباره ی تیم سازی و کار گروهی تا اکنون مقالات زیادی منتشر شده است. اما تاثیر کوچینگ بر کار گروهی متفاوت میباشد.

کوچینگ در کار گروهی به شما کمک می کند اهداف مشخصی را درباره نوع عضویت از تیم سازنده ای که می خواهید باشید

تعیین کنید و سپس به شما کمک می کند برای رسیدن به آن هر کاری را که باید، انجام دهید. 

هدف از کوچینگ در یک تیم تقویت روابط کاری شما با سایر اعضا و تقویت همدلی در گروه است.

یک نقطه شروع خوب می تواند باعث گرفتن بازخورد های موثر از دیگران باشد.

روش های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.

برخی حیوانات غریزی به صورت گروهی زندگی میکنند و انسان ها نیز از قدیم به این صورت بوده اند.

کوچینگ تیمی در ورزش های مختلف و تیم های ورزشی و در فضاهای کاری کاربرد دارد.
آنچه که برای توسعه سبک کار تیمی نیاز است هم به فرد و هم به بازخورد تیم بستگی خواهد داشت

اما برخی اهداف معمول اغلب در تلاش های کوچینگ کار تیمی وجود دارند.

به طور کل تعریف کوچینگ تیمی عبارت است از تلاشی برای هماهنگ شدن اعضا بر اساس پیشبرد یک

تکلیف یا پروژه تا بتوانند از تمام منابعی که در اختیارشان است استفاده کرده و موفق شوند.

نکته ای که در این تعریف وجود دارد این است که در کوچینگ فردی تنها کسی که قرار است منابع موفقیت خود

را کشف کند و به کار بگیرد یک نفر است اما در کوچینگ تیمی یک تعامل یادگیری برای افزایش ظرفیت تیم و بهبود تیمی وجود دارد.

در هر دو حالت کوچینگ فردی و تیمی، مهارت در بازخورد و ایجاد انگیزه برای تغییر موثر است

اما در کوچینگ تیمی به وجود آمدن یک ارگان و هدف همگانی اهمیت ویژه ای دارد.
از ویژگی هایی که یک کوچ تیمی باید داشته باشد:

  • تمامی اعضا باید کوچ را قبول کرده و بپذیرند.
  • تمرکز بر یادگیری و عملکرد تیم مهم است.
  • مکالمه های بین اعضا و ارتباطشان بایکدیگر باید آنالیز شده تا در راستای تاثیر گذاری بیشتر مهارت ها استفاده شود.
  • رفتار فرد به تنهایی تاثیر گذار بوده و باعث پیشرفت یا پسرفت کل تیم است. اما این عمل در کوچینگ فردی مشاهده نمیشود.

به طور کلی رفتار فرد بر تیم و رفتار تیم بر فرد اثر گذار بوده و یک کوچ خوب میتواند از این اتفاق بهترین استفاده را در راستای بالا بردن تیم انجام دهد.


کوچینگ فردی و تفاوت هایش با کوچینگ تیمی:

در کوچینگ فردی تقابل بین یک فرد با کوچ است و با کوچینگ تیمی و گروهی متفاوت است.

سرعت تفکر و تصمیم گیری در کوچینگ تیمی متفاوت است چون بعضی ها دیر تر به نتیجه رسیده و کوچ باید همه را در نظر داشته باشد.

اعتماد بحث مهمی است که هم باید بین اعضای گروه و هم بین  کوچ و گروه اتفاق بیفتد.

و ممکن است زمان بر باشد. هر کسی زمان متفاوتی برای اعتماد سازی دارد.

هر فرد در گروه درگیر موضوعات شخصی متفاوتی است و کوچ باید تمامی ویژگی های فردی اعضای تیم را در نظر داشته باشد.

دیدگاه‌ها