معجزه نوشتن اهداف

معجزه نوشتن اهداف

تاریخ انتشار: یکشنبه، 30 خرداد 0
دسته‌بندی: بیشتر بدانید

اینکه بتوانید اهداف خود را به صورت کتبی توصیف کنید ، بهترین شانس موفقیت در هدف را به شما می دهد. نوشتن اهداف خود به شما کمک می کند دقیقاً آنچه را که می خواهید به دست آورید برای خود روشن کنید ، و اقدامات روزمره شما را به سمت دستیابی به هدف هدایت میکند.

لایف کوچینگ

لایف کوچینگ

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 27 خرداد 0
دسته‌بندی:

نیاز به پیشرفت و رسیدن به موفقیت در همه ی انسان ها و جود دارد اما بعضی اوقات در این مسیر بهتر است

از بقیه کمک گرفته شود. و چه بهتر اگر کسی باشد که علمش را دارد. لایف کوچینگ میتواند ناجی شما در زمان مشکلات باشد.

کوچینگ و تیم سازی

کوچینگ و تیم سازی

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 26 خرداد 0
دسته‌بندی: کوچینگ و تیم سازی

کوچینگ در کار گروهی به شما کمک می کند اهداف مشخصی را درباره نوع عضویت از تیم سازنده ای که می خواهید باشید تعیین کنید و سپس به شما کمک می کند برای رسیدن به آن هر کاری را که باید، انجام دهید.