کوچینگ به سبک کوچ آقا

هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟

ما در کوچ آقا از طریق مهارت کوچینگ و آموزش مهارت های بهبود و توسعه فردی، ارتباطی، کسب و کار و هر آنچه که به شما کمک می کند تا بهترین خودتان باشید می پردازیم تا با هم دنیا را به جای آگاه تر، شادتر و زیباتر برای زندگی کردن تبدیل کنیم.

مشاهده دوره‌ها
کوچینگ به سبک کوچ آقا
بیزینس کوچینگ‌

بیزینس کوچینگ‌

بیزینس کوچینگ بر کمک به صاحبان کسب و کار ، کار آفرینان و مدیران مشاغل تمرکز دارد.
بیزینس کوچینگ به شما کمک می کند :

• یافتن اهداف استراتژیک متناسب با ارزش ها و چشم انداز کسب و کار شما
• پیدا کردن فرصت های جدید جهت رشد کسب و کار
• دستیابی سریع تر به اهداف و تصمیم گیری و انتخاب بهترین راه
• انجام بهترین عملکرد در شرایط بحرانی
• بهبود عملکرد مدیران و کارکنان در محیط کسب و کار
• توسعه و بهبود کارکنان ، افزایش رضایت شغلی و یادگیری مهارت های جدید کارکنان
و در نهایت به شما کمک می کند تا در زمان کوتاه ترو با هزینه کمتر ، کسب و کار خود را از جایی که هستید به جایی که می خواهید برسید ، ببرید

مشاهده دوره‌ها
لایف کوچینگ

لایف کوچینگ

کوچینگ زندگی بر رشد فرد تمرکز دارد و می تواند برای افرادی که نیاز به تغییر دارند ، عالی باشد :
کوچینگ زندگی با تکیه برارزشمندی ، توانمندی و شناخت نقاط قوت شما کمک می کند تا
• خودتان را بهتر بشناسید
• استعدادها، علاقه ها و توانیی هایتان را کشف کنید
• اهداف تان را شفاف کنید
• برای تحقق خواسته ها و رویاهایتان قدم بردارید
• درجنبه های مختلف زندگی تان تعادل داشته باشید
و در نتیجه با دلی آرام و قلبی مطمئن ، طعم یک زندگی دلنشین را تجربه کنید .

مشاهده دوره‌ها
درخواست مشاوره

آنچه که به دنبال آن بودید را در دوره‌های فعلی کوچ‌آقا پیدا نکرده‌اید؟ دوره مخصوص خود را بسازید!

مقالات

مشاهده همه
معجزه نوشتن اهداف
معجزه نوشتن اهداف

اینکه بتوانید اهداف خود را به صورت کتبی توصیف کنید ، بهترین شانس موفقیت در هدف را به شما می دهد. نوشتن اهداف خود به شما کمک می کند دقیقاً آنچه را که می خواهید به دست آورید برای خود روشن کنید ، و اقدامات روزمره شما را به سمت دستیابی به هدف هدایت میکند.

لایف کوچینگ
لایف کوچینگ

نیاز به پیشرفت و رسیدن به موفقیت در همه ی انسان ها و جود دارد اما بعضی اوقات در این مسیر بهتر است

از بقیه کمک گرفته شود. و چه بهتر اگر کسی باشد که علمش را دارد. لایف کوچینگ میتواند ناجی شما در زمان مشکلات باشد.

کوچینگ و تیم سازی
کوچینگ و تیم سازی

کوچینگ در کار گروهی به شما کمک می کند اهداف مشخصی را درباره نوع عضویت از تیم سازنده ای که می خواهید باشید تعیین کنید و سپس به شما کمک می کند برای رسیدن به آن هر کاری را که باید، انجام دهید.